Yazarlar

Hüseyinzade Ali Turan kimdir, edebi kişiliği, eserleri

, Azerbaycanlı fikir adamı, profesör ve şairdir. İlk öğrenimini Tiflis Müslüman Okulunda, lise öğrenimini Rus jimnazyumunda, yüksek tahsilini ise Petersburg Üniversitesi’nde fizik ve matematik bölümünde yapmıştır. Lise öğrenimini tamamladığında artık Rusça, Arapça ve Farsça’yı edebiyatını yapacak kadar iyi biliyordu. 1889’da Okuduğu bölüm olan fizik ve matematik için Türkiye’de iş girişimlerinde bulunup netice alamayınca İstanbul’a gelerek Askeri Tıbbiyeyi de bitirmiştir.

 
hüseyinzade ali turan
Doğum24 Şubat 1864, Bakü, Azerbaycan
Ölüm17 Mart 1940,
İstanbul, Türkiye
Meslek, , , şair, yazar

Türk-Yunan savaşında (1897) Tesalya’da görev almıştır. 1900 yılında tıp fakültesine öğretim üyesi olmuş; fakat az sonra Bakü’ye dönmek zorunda kalmış ve Rusça yayımlanan Kays gazetesine başyazar olmuştur. Mısır’da yayımlanan Türk gazetesine de makale ve şiirlerini göndermiştir. 1904 yılında çıkan Rus – Japon Savaşı’ndan sonra ülkede yaşayan milletlerde hürriyetçilik dalgalanmasıyla birlikte Hüseyinzade Ali Turan da 1905’te Ağaoğlu Ahmed ile beraber Hayat gazetesini kurmuş, yazarlığını ve müdürlüğünü yapmıştır. 1906’da Füyuzat dergisini yayınlamaya başlamıştır. Dergi ancak 32 sayı çıkabilmiştir. 1910 yılında tekrar İstanbul’a gelmiş, tıp fakültesi zührevi hastalıklar kliniğinde görev almıştır. İttihat ve Terakki Partisi üyeliğine seçilmiştir. Türk Yurdu ve Türk Ocağı’nın kurulmasında çalışmıştır. Yusuf Akçura’nın İstanbul’da kurduğu Rusya Mahkumu Müslüman Türk-Tatarların Hukukunu Müdafaa Komitesi’nde önemli işler yapmıştır. 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilanı sonucunda ülkesine geri dönmüştür. Mütarekeden sonra (1919) Bekirağa bölümünde hapsedilmiş, az sonra serbest bırakılmıştır. Tıp fakültesindeki görevine devam etmiştir.

27 Nisan 1920’da Rusların Azerbaycan’ı işgal etmesi üzerine Türkiye’ye geri dönüş yapan Hüseyinzade Ali Turan doktorluk görevini devam ettirmiş 1931 yılında emekli olmuştur. 9 yıl sonra İstanbul’da vefat etmiştir.

Hüseyinzade Ali Turan’ın Edebi Kişiliği

Hüseyinzade Ali Turan bazı yazılarında Turani adını kullanmıştır. Turancılık fikrini ilk işleyen yazar ve şairdir. İlk manzum Faust tercümesi (100 beyit) onundur.

  • Veba ve Mikrobu (1890)
  • Mektub-i Mahsus (1904)
  • Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir (1905)
  • Abd-ı Gılaf ve Mahfaz (1906)
  • Ebedî Güzellik
  • Kefalet Yahut Vefakar Dostlar (1923)
  • Garbın İki Destanında Türk (1926)
  • Faust (1932)
Etiketler
Devamını Göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı